[TERUGBLIK januari 2021] Er is discussie ontstaan over de vraag of het verhogen van de maximumsnelheid op de snelwegen naar 130 km/h tot een verhoging van het aantal dodelijke slachtoffers heeft geleid of niet. Een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) geeft daarover geen eenduidig antwoord, wat door veel media is ‘vertaald’ naar ‘er is geen verhoging’.

Dat is wel erg kort door de bocht, de SWOV heeft vastgesteld dat dit, op basis van de huidige informatie, niet ondubbelzinnig vastgesteld kan worden. Maar dus evenmin dat ondubbelzinnig kan worden vastgesteld dat dit wel het geval is. Een nadere analyse van het rapport van de SWOV leert dat er op z’n minst aanwijzingen zijn dat er wel een stijging heeft plaatsgevonden. Want hoe dan ook, de cijfers over de verkeersonveiligheid geven het tegenovergestelde beeld: na invoering van de 130 km/h is de daling van de aantallen slachtoffers omgebogen naar een stijging.

Ook blijkt uit de cijfers dat, in situaties waar snelheidsverschillen belangrijk zijn, de aantallen aanrijdingen flink zijn toegenomen. Helaas zijn er geen cijfers over de aantallen gewonden (waar veel beter statistiek op bedreven had kunnen worden) beschikbaar, dit zou betrouwbaarder vergelijkingen opleveren. Daarnaast is er natuurlijk meer veranderd dan alleen maar het verhogen van de maximumsnelheid op de snelwegen. Zo is de handhaving een stuk minder dan in 2011, kort voor de invoering van deze verhoging. Daarom is het lastig om gevolgen van de verschillende oorzaken te scheiden.

Maar blijft overeind staan dat in het algemeen hogere snelheden tot meer aanrijdingen aanleiding geven met ernstiger gevolgen, ook voor niet-betrokken weggebruikers door oponthoud en filevorming. Daarnaast is de uitstoot van vervuilende stoffen en fijnstof flink hoger bij hogere snelheden. Niet voor niets is de maximumsnelheid op de snelwegen overdag tot 100 km/h teruggebracht om de stikstofuitstoot te reduceren. Terzijde levert dit ook een aardig inkijkje bij de politiek, die almaar roept ‘ieder slachtoffer is er een teveel’, maar deze snelheidsbeperking is uitsluitend ingevoerd om ‘stikstofruimte’ te maken, niet om de verkeersonveiligheid te verminderen……

Het verhaal van Jetty

Hij kreeg een taakstraf van 180 uur, ik levenslang!!

Op 23 september 2011 was ik na een avonddienst als wijkverpleegkundige op weg naar huis. Op ongeveer 10 minuten fietsen van huis moest ik wachten voor een rood verkeerslicht. Links van mij stond een auto te wachten ook voor het verkeerslicht. Toen mijn licht groen werd, ben ik op de fiets gestapt. Dan ben ik een stukje kwijt. Ik werd “wakker” toen ik klem onder mijn fiets onder de auto lag en over het asfalt werd geschoven. De automobilist remde niet!

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Laat uw stem horen!

Heeft u tips, aandachtspunten, een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met u op. 

Form
naamemailfield
berichtfield

Handsfree bellen in de auto moet verboden worden.. >>